Andra kvartalet 2019 Rörelsens intäkter för andra kvartalet uppgick till KSEK 39 029 (22 882), en ökning om 71 procent Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till KSEK 25 961 (14 711), en ökning om 76 procent Resultat före avskrivningar (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till KSEK – 6 978 (-18 453) Andra kvartalets resultat uppgick till KSEK -21 368 (-28 712)  Resultat per aktie var SEK -0,16 (-0,26) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,18 (2,26)

Januari–juni 2019

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 78 557 (48 072), en ökning om 63 procent
 • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 51 012 (27 784), en ökning om 84 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK -12 903 (-33 017)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -42 038 (-53 548) 
 • Resultat per aktie var SEK -0,32 (-0,48)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,18 (2,26)
 • Sivers IMA Holding AB genomförde den 4 juni en riktad nyemission om 11 844 582 aktier och tillfördes härigenom 82 miljoner före emissionskostnader. 
 • Sivers IMA AB sålde, tillsammans med partners, över 20 utvärderingspaket för 5G sedan Mobile World Congress (MWC) i februari.
 • Sivers IMA Holding AB utsåg Pareto Securities AB till finansiell rådgivare för ett byte av lista för bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista samt för att bistå bolaget med att utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ.
 • CST Global Ltd mottog en uppföljningsorder på 20 miljoner kronor från en existerande amerikansk Fortune 100-kund.
 • Sivers IMA AB erhöll en order på 1,3 miljoner kronor från sin kinesiska återförsäljare Matrix Electronic Co.Ltd. Ordern syftar till att tillhandahålla produkter och utvecklingsstöd till Matrix och deras slutkund.
 • CST Global mottog en ny order värd 7,3 miljoner kronor från en befintlig, USA-baserad Fortune 100-kund.

 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet: 

 • Sivers IMA Holding AB genomförde den 4 juni en riktad nyemission om 11 844 582 aktier och tillfördes härigenom 82 miljoner före emissionskostnader. 
 • Sivers IMA AB sålde, tillsammans med partners, över 20 utvärderingspaket för 5G sedan Mobile World Congress (MWC) i februari.
 • Sivers IMA Holding AB utsåg Pareto Securities AB till finansiell rådgivare för ett byte av lista för bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista samt för att bistå bolaget med att utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • CST Global Ltd mottog en uppföljningsorder på 20 miljoner kronor från en existerande amerikansk Fortune 100-kund.
 • Sivers IMA AB erhöll en order på 1,3 miljoner kronor från sin kinesiska återförsäljare Matrix Electronic Co.Ltd. Ordern syftar till att tillhandahålla produkter och utvecklingsstöd till Matrix och deras slutkund.
 • CST Global mottog en ny order värd 7,3 miljoner kronor från en befintlig, USA-baserad Fortune 100-kund.

Nyckeltal

KSEK 2019
Apr–Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan–Jun
2018Jan–Jun 2018
Rörelsens intäkter 39 029 22 882 78 557 48 072 119 761
Nettoomsättning 25 961 14 711 51 012 27 784 69 835
Resultat före avskrivningar -6 978 -18 453 -12 903 -33 017 -57 548
Periodens resultat -21 368 -28 712 -42 038 -53 548 -102 971
Resultat per aktie, SEK -0,16 -0,26 -0,32 -0,48 -0,87
Eget kapital per aktie, SEK 2,18 2,26 2,18 2,26 2,07


En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 torsdagen den 29 augusti 2019. 
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/372080632638405132

VD kommentar:  Andrakvartalet – fortsatt stark nettotillväxt och framgångsrik nyemission

Andra kvartalet 2019 var ett mycket intensivt kvartal för Sivers IMA. Det visade sig inte minst i den starka nettotillväxten på 76 procent i jämförelse med föregående år. Det är dessutom glädjande att vi såg mycket god tillväxt i bägge våra affärsområden.

Intresset för våra produkter är stort och under andra kvartalet lade vi ner mycket arbete inom sälj och kundsupport för att säkra nya kontrakt och orders. Våra intensifierade ansträngningar gav snabbt resultat, både inom 5G och fiber. Jag vill framförallt lyfta fram vårt genombrottsavtal inom 5G i Kina och den stora uppföljningsorder som tecknades under juli om 20 miljoner kronor från vår amerikanska Fortune 100-kund.

I maj meddelade vi att vi sålt fler än tjugo 5G-testsystem sedan Mobile World Congress i februari.  Ett av dessa testsystem har nu lett till ett design-in-avtal. Under juni sålde vi dessutom ytterligare ett antal utvärderingskit vilket ger gott hopp om fler affärer inom 5G.

Även inom fiberdelen – CST Global – gick verksamheten starkt. Uppföljningsordern från vår Fortune 100-kund visar att vi gör rätt saker och kan erbjuda även väldigt stora bolag absolut toppkvalité inom högteknologiska optiska halvledare.

Under andra kvartalet öppnade den europeiska motsvarigheten till svenska Post- och telestyrelsen, CEPT ECC, i sin senaste rekommendation upp 57-71 GHz-bandet för olicensierad 5G i hela Europa. Det var mycket positiva nyheter för oss på Sivers IMA eftersom vi har den enda radio som kan erbjuda det fulla bandet. Dessutom fick CCS – en av våra största kunder inom olicensierad 5G – godkänt typprov för att sälja sina produkter inom Europa. Tack vare Sivers IMA:s prisbelönta 5G RFIC-chip är CCS nu ensamma inom EU med en produkt som täcker hela spektrumet och därmed står denna nya marknad vidöppen för CCS och i förlängningen för oss. 

Den goda efterfrågan på våra produkter har lett till ett behov av tillväxtkapital för att kunna hantera alla nya kunder. Tack vare ett stort intresse från institutionella investerare kunde vi i juni göra en riktad emission på 82 miljoner kronor. Vi är extra glada att alla våra större befintliga institutionella ägare deltog i emissionen och att vi kunde välkomna fler långsiktiga institutionella ägare till bolaget. 

Likviden från nyemissionen ska användas för att hantera nya kunder och förfrågningar. Dessutom kommer vi att investera i utvecklingen av nästa generations 5G-chipsets samt i ökad tillverkningskapacitet hos CST Global.

Sammantaget var andra kvartalet försäljningsmässigt starkt och visade en mycket god tillväxt. Genom gedigen kostnadskontroll lyckades vi dessutom kraftigt minska förlusterna utan att göra avkall vare sig på kvalité eller utvecklingssatsningar. Utvecklingen under första halvåret visar potentialen i vår affär och eftersom vi är involverade i många spännande kunders projekt ser jag framåt med förväntan. 

Anders Storm, vd och koncernchef

För ytterligare information
Anders Storm, VD 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.Documents & links
Share
Close