Sivers IMA Holding AB bekräftar att det helägda dotterbolaget CST Global, Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag medverkar i det statligt finansierade projektet ‘VCSELs for miniature atomic clocks’ (MacV) som nu fått ett anslag på 202.056 brittiska pund vilket motsvarar ca 2.173.000 SEK.

CST Global tillverkar en singel mode VCSEL som en del i framtagandet av en kommersiellt gångbar, massproducerbar, s.k. coherent population trapping (CPT)- baserad kvantumatomklocka i miniatyrformat. MacV-atomklockan mäter svängningarna i en cesiumjon som är väldigt stabil när den triggas av ljus vilket gör klockan exakt. CST Globals VCSEL genererar ljus i en våglängd av 894nm för att matcha cesiumjonens resonans vilket ger mycket hög precision.

För mer information om MacV-projektet, se bifogad pressrelease. 


För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: [email protected]  


Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september, 2017. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Share
Close