Periodens omsättning uppgick till kSEK 30 723 (16 078), en ökning med 91,1 procent Periodens nettoomsättning uppgick till kSEK 21 046 (12 635), en ökning med 66,6 procent Årets resultat uppgick till kSEK -10 643 (-14 004) Resultat per aktie: SEK -0,55 (-0,87) Eget kapital per aktie: SEK 1,82 (1,43)

En webbaserad presentation av Bokslutskommunikén kommer att hållas kl. 15.30 idag, fredag den 20 februari 2015.

Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/7672747645509712897

 

 

Share
Close