Sivers IMA meddelar att Gigasense, en erkänd leverantör inom området industriell kransäkerhet, nyligen lanserat en ny generation av antikollisionssystem för Traverskranar. Produkten har implementerats hos flera slutkunder och i samband med det har parterna tecknat ett ramavtal som omfattar leverans av radarsensorer till Gigasense.

”Sivers IMA’s radarteknologi lämpar sig utomordentligt för denna typ av industriella applikationer, där man behöver säkerhetslösningar som fungerar även i de mest krävande miljöer. Efter ett långt utvecklingsarbete med Gigasense team har denna tidigare design win nu resulterat i att en slutkundsprodukt lanserats på marknaden”, säger Robert Ekström, vd för Sivers IMA.

Gigasense introducerade nyligen Gigasense G2, ett antikollisionssystem för Traverskranar med syfte att undvika olyckor och skydda såväl personal som anläggningar för att säkerställa produktion. Mikrovågstekniken från Sivers IMA i detta system är väsentligt för att kunna verka med rätt prestanda i tuffa miljöer som exempelvis stålverk, gruvor och hamnar.

”Vi har under utvecklingen av G2 kunnat utnyttja Sivers IMA’s spetskompetens inom mikrovågsområdet så att vi har fått en lösning som passar vår affär på ett utomordentligt sätt med bra potential på den globala marknaden”, säger Maria Mörnborg, vd för Gigasense AB

Det initala avropsordern som Sivers IMA redan börjat leverera mot, innebär leveranser under 2016 till ett värde av 1 MSEK

För frågor, vänligen kontakta:
Robert Ekström, vd
[email protected]

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Gigasense AB är en välkänd aktör inom kransäkerhet och kraftmätning. Företaget verkar globalt genom noggrant utvalda lokala partners inom respektive affärsområde. Sedan företagets start 1951, har fokus legat på att utveckla högkvalitativa produkter för kraft mätning, belastningsskydd och anti-kollision inom bl a godshantering, bulktransporter och tung industriproduktion. http://www.gigasense.se

Documents & links
Share
Close