Revisionskommitté

SwedishEnglish

Revisionskommittén är ett förberedande organ inom styrelsen för Sivers Semiconductors.
Revisionskommittén ska se till att styrelsens övervakningsansvar följs avseende tillfredsställande kontroll av riskhantering, revisioner och finansiell rapportering.
Revisionskommittén ska därmed särskilt bidra till sund finansiell rapportering och upprätthålla marknadens förtroende för Sivers Semiconductors.
Revisionskommittén ska dessutom säkerställa kvalificerade, effektiva och oberoende externa revisioner av Sivers Semiconductors och att god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och den externa revisorn (erna).

Revisionkommitténs medlemmar

Close