Insynsregister

SwedishEnglish

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Insynspersoners innehav och handel

Köp och försäljning

Övriga förändringar

Close