Finansiell kalender

Publiceringsdatum för delårsrapporter, bolagsstämmor och årsrapporter.

SwedishEnglish
Finansiell kalender

Kommande finansiella events

11 May 2022

Webinarie

Q1 kvartalsrapport 2022 Presentation

En webb-baserad presentation av kvartalsrapporten Q1 kommer att hållas kl 10:00 onsdagen den 11 maj 2022.
Se den inspelade presentationen här

19 May 2022

Möte

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 i Sivers Semiconductors AB hålls torsdagen den 19 maj 2022, kl. 16.00. Om bolagsstämman äger rum fysiskt kommer platsen för stämman att vara i Kista. Information om lokal och adress för stämman kommer meddelas i samband med kallelsen till stämman.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman, dvs senast den 31 mars 2022.
Anmälan om ärende ska ställas till styrelsen och skickas till:
Sivers Semiconductors AB (publ), Box 1274, 164 29 Kista eller via email [email protected]

21 July 2022

Rapport

Q2 kvartalsrapport 2022

Januari-juni 2022

21 July 2022

Webinarium

Q2 kvartalsrapport 2022 Presentation

En webb-baserad presentation av kvartalsrapporten Q2 kommer att hållas kl 10:00 torsdagen den 21 juli 2022.

27 October 2022

Rapport

Q3 kvartalsrapport 2022

Januari-september 2022

27 October 2022

Webinarium

Q3 kvartalsrapport 2022 Presentation

En webb-baserad presentation av kvartalsrapporten Q3 kommer att hållas kl 10:00 torsdagen den 27 oktober 2022.

16 February 2023

Rapport

Bokslutskommuniké 2022

Januari-december 2022

16 February 2023

Webinarium

Q4 kvartalsrapport 2022 Presentation

En webb-baserad presentation av kvartalsrapporten Q4 kommer att hållas kl 10:00 onsdagen den 16 februari 2023.

Kontakta Sivers Investors Relations

Vi vill gärna visa dig hur Sivers kan hjälpa dig att förvandla ditt företag – kontakta oss för mer information.

Kontakta IR

Close