Vid årsstämman den 9 maj 2016 beslutades att Sivers IMA Holding AB skall ha en valberedning som bland annat skall lämna förslag om styrelseledamöter, ersättningar, revisor mm. Valberedningen skall bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna samt bolagets ordförande. Deltagandet i valberedningen baseras på ägandet per den 30 september.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2016, och består av:

Keith Halsey (Nutwell)

Erik Fällström (Rothesay)
Nicolas Martin  
Björn Norrbom (styrelsens ordf. Sivers IMA Holding AB)

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail till, [email protected]. 

Sivers IMA Holding AB 

För valberedningen:
Björn Norrbom (styrelseordförande), telefon 0705 918800

Documents & links
Share
Close