Ägarna föreslår inför bolagsstämman den 9 maj att Dag Jungenfelt och Tomas Duffy väljs in i styrelsen samt omval av Björn Norrbom (Styrelsens ordförande), Ingrid Engström, Keith Halsey och Dag Sigurd. John Fällström har avböjt omval.

Tomas Duffy är idag affärsområdeschef för Stora företag på EKN – tidigare Exportkreditnämnden. Tomas har en lång bakgrund från ledande positioner inom telekommunikationsindustrin bl a som vVD på Telia med ansvar för mobil och fast telefoni, VD Mannesmann:s internationella telekommunikationsbolag, VD Net Insight AB samt VD Halogen AB. Tomas tillför lång erfarenhet av företagsledning och försäljning på internationell nivå.

Dag Jungenfelt är idag verksam med strategisk rådgivning genom eget bolag. Dag har under en lång karriär jobbat med tekniska innovationer och att driva affärer. Han var senast VD för Medfield Diagnostics AB, och har tidigare innehaft ledande positioner inom Ericsson bl a som VP R&D och VP Product Area Microwave. Dag tillför gedigen kompetens och lång erfarenhet från såväl affärsutveckling som produktledning inom områden som telekommunikation och komplexa system.

Med anledning av den pågående VD-rekryteringen förutses en ökad belastning på styrelsen varför ägarna föreslår att ett dagsarvode på 8.000 kr i förekommande fall utgår för arbetsinsatser som ligger utöver vad som följer av styrelseuppdraget, och att detta maximeras till 200.000 för året.

För frågor, vänligen kontakta:

Björn Norrbom, styrelseordförande

Tel: 070-591 88 00

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close