Kista, Sverige // 13 maj 2024 // Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE), meddelar att styrelsen har beslutat om överlåtelse av egna aktier.

Vid årsstämman i Sivers Semiconductors AB den 25 maj 2023 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier. Syftet med överlåtelserna av egna stamaktier är att finansiera betalning av sociala avgifter hänförliga till bolagets incitamentsprogram.

Styrelsen för Sivers Semiconductors AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet enligt ovan och överlåta högst 2 542 860 stamaktier. Samtliga stamaktier som kommer att överlåtas innehas idag av bolaget, vilket innebär att inga nya aktier kommer emitteras.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2024 kl. 18.15 CEST.

Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE)är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi.Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk.Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld.Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar.Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på www.sivers-semiconductors.com.

Share
Close