Sivers Semiconductors AB (“Sivers”; Nasdaq Stockholm: OM.SIVE) dotterbolag Sivers Wireless har erhållit ett utvecklingskontrakt på $425 000 (cirka 4,6 MSEK) från en ledande leverantör av satellittelekommunikationsnätverk för att utveckla elektroniskt styrbara antenner för markterminaler, för att kommunicera med deras satellitnätverk. Antennerna utnyttjar Sivers branschledande Ka-band chip för att uppnå bästa prestanda till konkurrenskraftiga priser.

Antennerna utvecklas för att integreras i terminaler av en terminalleverantörspartner för massproduktion. Intäkterna från utvecklingskontraktet kommer att redovisas under andra halvåret 2023 och första kvartalet 2024.

"Jag är mycket entusiastisk över det här projektet eftersom det ger oss möjligheten att arbeta med en ledande nätverksleverantör som också är den faktiska tjänsteleverantören som arbetar nära slutkunderna. Dessutom kopplar projektet oss direkt till ekosystemet för SATCOM och stödjer vår väg mot volymproduktion och utrullningar. Projektet är ännu en validering av vår branschledande millimetervågsteknik för integrerade kretsar", säger Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors

Ka-bandsteknik för satellitkommunikation har under de senaste åren öppnat marknaden för ett nytt utbud av frekvenser som är mer kostnadseffektiva än andra band, ger högre kvalitet, bättre prestanda och högre datahastigheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Documents & links
Share
Close