Kontraktet i andra fasen är värt 2,9 miljoner USD och kommer att driva utvecklingen av nästa generations satellitkommunikationssystem. Kista, Sverige // 1 februari 2024 // Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE) tillkännager idag att bolaget utökar sitt chipavtal med Thorium Space. Denna andra fas är värd 2,9 miljoner USD (ca 30 MSEK) och är fokuserad på avancerad utveckling och validering av de chip som designats i den inledande fasen, vilket ytterligare lägger grunden för framtida volymproduktion. Företaget förväntar sig att redovisa intäkter på upp till 2,1 miljoner USD från detta avtal under 2024.

Detta nya avtal representerar det fortsatta och fördjupade samarbetet mellan Sivers Wireless, en affärsenhet inom Sivers Semiconductors, och den polska pionjären inom satellitkommunikationssystem.

Det utökade samarbetet markerar ett betydande steg framåt i Thorium Spaces förberedelser för framtida geostationära idrifttagande av sofistikerade satelliter.

Sivers avancerade Ka-bandsteknologi, med fokus på elektronisk s.k. ”beem steering”, är nyckeln till effektiva satellitkommunikationssystem. Denna teknik minskar avsevärt storleken, vikten och utrymmet som behövs för satellitkommunikationslösningar, vilket är avgörande för satelliter av denna typ.

Genom att ersätta mekaniskt styrda antenner med elektroniska alternativ förbättrar Sivers drifteffektiviteten och minskar underhållet. Detta är särskilt fördelaktigt för satellitkommunikation, vilket säkerställer tillförlitliga länkar under utmanande rymdförhållanden. Dessutom erbjuder dessa lösningar förbättrad bredbandsprestanda med hög effektivitet och låg energianvändning, vilket gör Sivers Wireless till ett utmärkt val för kompakt, effektiv och högpresterande telekommunikation.

"Sivers fortsatta gemensamma utveckling med Thorium Space markerar ett viktigt steg i utvecklingen av geostationära telekommunikationssatelliter ", säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors. "Detta partnerskap representerar en kraftfull konvergens av innovation och expertis, som tillsammans flyttar fram gränserna för satellitkommunikationsteknik."

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024, kl 10:00.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com
 

Share
Close