I en affär på 4,73 miljoner USD kommer den ledande europeiska SATCOM-halvledarledartillverkaren att utveckla nästa generations avancerade beamformer-chipset.

Kista, Sverige // 21 mars, 2024 // Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE), en ledande leverantör av integrerade chip och moduler för de mest avancerade kommunikations- och sensorlösningarna, meddelar idag att dess dotterbolag Sivers Wireless har tecknat ett tredje produktutvecklingsavtal med sin ledande europeiska SATCOM-kund.

Avtalet är värt 4,73 miljoner USD och omfattar utvecklingen av nästa generations beamformer-chipset som är färdiga för produktion under 2024 och 2025. Avtalet förväntas övergå i volymtillverkning under fjärde kvartalet 2025. Dessa beamformers, innehåller nya funktioner och ny teknik och är en mer avancerade version av de befintliga beamformers som är i massproduktion idag. Som ursprungligen har utvecklades för denna kund som en del av det första utvecklingsavtal som undertecknades i december 2020.

Det andra utvecklingsavtalet, dvs det pågående utvecklingsprojekt som involverar flera andra chipset som kompletterar dessa beamformers och undertecknades i december 2022 till ett kontraktsvärde om 16,4 miljoner USD, har under det senaste året utökats med cirka 2 miljoner USD. Dessa olika chipset förväntas vara färdigutvecklade vid olika tidpunkter under de kommande 18 månaderna, för att därefter gå in i volymproduktion. Under de kommande 18 månader, en förlängning med cirka ett år jämfört med det ursprungliga schemat på grund av omprioritering av ett av chipseten, med 7,4 miljoner USDi utvecklingsintäkter kvar att redovisa under denna period, och därefter gå över till volymproduktion.

Sivers, en erkänd ledare inom avancerade beamformer-chip (BFIC) för markbaserade SATCOM-terminaler och är idealiskt positionerat för att dra fördel av den ökande efterfrågan på en stor mängd av SATCOM-terminaler för olika industrier, från försvar till företagsmarknaden, vilken drivs av ett ökat behov av anslutning var man än befinner sig. Detta tredje projekt med denna kund kommer att ytterligare utöka Sivers närvaro i den snabbt växande SATCOM-sektorn.

"Att fördjupa vårt strategiska partnerskap med den här kunden är ytterligare ett bevis på vår dedikation att erbjuda uppkoppling över hela världen. Detta nya projekt är ännu en möjlighet att utveckla ytterligare SATCOM-produkter, vilket bekräftar vår starka position att finnas i hjärtat av innovation”, säger Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390

Epost: [email protected]

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2024 kl. 08:00 CET.

Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE) är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi. Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk. Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld. Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar. Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på www.sivers-semiconductors.com.

Documents & links
Share
Close