Sivers Semiconductors AB (”Sivers”) meddelar idag att dess affärsområde, Sivers Wireless, har tecknat ett avtal om 320 kUSD (3,3 MSEK) att utveckla en prototyp till en så kallad 5G millimetervåg-prototyp för att visa en lösning som adresserar den indiska 5G-marknaden.

Avtalet inkluderar utvecklingen av en 5G millimetervåg-prototyp baserad på Sivers’ senaste, högintegrerade RFIC med antenn och Intels basbandsplattform, Agilex. Utvecklingsprojektet förväntas leverera en uppsättning prototyper inom fem månader. Prototyperna kommer att användas i ett fältförsök med en av Indiens mobiloperatörer. Efter ett lyckat fältförsök, förväntas kunden att, tillsammans med Sivers, fortsätta att industrialisera designen och förbereda den för volymproduktion för att försörja den indiska marknaden..

Spektrumauktioner i Indien slutfördes 1 augusti, 2022, där 5G millimetervåg FR2 26 GHz- banden genererade bud till ett värde av 147 miljarder INR (ca 18 miljarder SEK). Detta har nyligen genererat signifikanta aktiviteter i form av utveckling av 5G millimetervåg infrastruktur och kundnära enheter i det indiska ekosystemet. Antagandet av 5G förväntas öka omsättningen inom Indiens telecom industri (totala intäkter inklusive service och systemförsäljning) med 1000 miljarder INR (ca 125 miljarder SEK) vart tredje år, baserat på marknadsanalyser*, och industrin förväntas nå en omsättning av 10,000 miljarder INR (1,250 miljarder SEK) till slutet av 2023. Andra analyser** indikerar att den indiska 5G-marknaden har en potential att bli världens näst största 5G-marknad mot slutet av detta årtiondet.

Detta avtal är intressant och viktigt för Sivers av tre anledningar. Den första, och mest uppenbara är att den är ett tydligt bevis på att vår nya RFIC leder konkurrensen med sin starka prestanda och höga integrationsgrad, speciellt på en så konkurrensutsatt marknad som Indien. Den andra anledningen är att denna aktivitet exponerar oss mot en av världens tre största telecom-marknader och, antaget att vi är framgångsrika, kommer vi att kunna se väldigt intressanta volymer rullas ut inom en inte alltför avlägsen framtid. Den tredje anledningen är att det kommer att säkerställa en basbandsintegration med en av de ledande 5G basbandsleverantörerna inom halvledarindustrin ”, säger Anders Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Värdet på avtalet uppgår till 320 kUSD (3,3 MSEK) och kommer att exekveras under perioden December-22 till och med April -23.

* Marknadsrapport från Techarc: https://indbiz.gov.in/5g-to-increase-telecom-industrys-revenue-by-inr-1-trn-every-3-years/

** Marknadsrapport från Astute Analytica: https://www.astuteanalytica.com/industry-report/india-5g-market
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista,

Share
Close