Sivers Semiconductors AB (publ) (“Sivers”) meddelar idag att dess affärsenhet Sivers Wireless och institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola (”Chalmers”) tillsammans kommer bedriva forskning och utveckling av en ny generation effektförstärkare. Projektet tar sikte på en global marknad med stor tillväxtpotential bland traditionella bredbands-leverantörer, vartill kommer nya marknadssegment som möjliggörs av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML).

Projektet syftar till att göra dagens integrerade radiokretsar för licensfritt 5G-bredband mer konkurrenskraftiga, energieffektiva och kostnadseffektiva genom att tillämpa forskningsresultat från högpresterande, lågkostnads-och högvolyms CMOS-teknologi och samtidigt bidrar till forskning i världsklass.

Projektets mål är att bedriva forskning, utveckla, implementera och karaktärisera en ny generation adaptiva effektförstärkare med ännu bättre prestanda än idag. Sivers Wireless och institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers bidrar med kompletterande styrkor inom 5G-effektförstärkardesign, marknad och tillämpningar.

"Vi är glada över att arbeta med Chalmers i detta projekt och dra nytta av deras expertis inom anpassningsbar förstärkarteknik för elektroniskt styrbara antenner. Samarbetet kommer att hjälpa oss att öka prestandan och effektiviteten för nästa generation av Sivers Wireless s.k. ”beamforming” 5G-transceivrar”, säger Erik Öjefors, CTO för Sivers Wireless.

”Vi ser mycket fram emot att inleda detta spännande samarbete med Sivers Wireless, som ett av de mest innovativa företagen inom vårt område. Genom att dra fördel av deras unika expertis inom högpresterande avancerad CMOS-design och framtida behov av trådlösa system, kommer vi att kunna fokusera vår forskning på de mest relevanta och aktuella frågorna och utmaningarna,” säger Christian Fager, professor och avdelningschef vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen mikrovågselektronik, Chalmers

Sivers och Chalmers har beviljats ​​4 MSEK för att driva detta projekt under två år med kick-off i september 2022. Sivers del av bidraget är 2 MSEK. Arbetet bedrivs inom det "Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem" – en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för svensk industris internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

För mer information om programmet: https://www.smartareelektroniksystem.se/utlysningar/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

 

Share
Close