Sivers Semiconductors AB meddelar idag att bolagets framtida dotterbolag MixComm* har inlett ett partnerskap med Advanced Microsystems Technologies, en division inom Sanmina (NASDAQ:SANM), för att produktifiera sina 5G trådlösa infrastrukturlösningar.

Divisionen kommer att tillhandahålla design-, förpacknings-, monterings- och testtjänster som integrerar MixComms lågeffekts- och ”beam forming”chips i ett innovativt AiP-paket som förenklar och miniatyriserar produktdesignen.

This work will enhance the performance of MixComm’s solutions and speed time to market for Sanmina’s and MixComm’s mutual customers.och snabba upp marknadsintroduktionen för Sanminas och MixComms gemensamma kunder.

För detaljerad information, vänligen se: MixComm and Sanmina’s Advanced Microsystems Technologies Division Collaborate to Develop 5G mmWave Solutions

*) Den 14 oktober 2021 ingick Sivers Semiconductors ett avtal om att förvärva 100 procent av aktiekapitalet i MixComm Inc. ("MixComm"), en USA-baserad utmanare inom millimetervåg och halvledare. Slutförandet av förvärvet är villkorat av regulatoriskt godkännande från CFIUS (kommittén för utländska investeringar i USA). Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2022 under förutsättning att dessa villkor uppfylls.

Share
Close