Sivers Semiconductors AB meddelar idag att dess affärsområde Sivers Wireless har mottagit ordrar för utförande av utvecklingsaktiviteter (750 kUSD) samt en s.k. ”accelleration fee” (150 kUSD) för att korta ner tillverkningstiden för beamformer ICs. Det totala värdet på dessa ordrar är 900 kUSD (cirka 10 MSEK*).

Utvecklingsaktiviteter har startat för detta nya projekt. Ordern gällande accelleration fee är en följd av ett pågående utvecklingskontrakt med MixComm, ett bolag som Sivers förvärvade och som nu integrerats i affärsområdet Sivers Wireless. Den första generationen beamformer ICs har utvecklats under de senaste två åren och ordern är det första konkreta steget mot volymproduktion.

”Jag är väldigt glad över att vi nu kan se fördelarna med MixComm-förvärvet materialiseras på detta sätt. Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla relationen med denna kund till ett fördelaktigt partnerskap för båda parter”, säger Anders Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Marknaden för denna nya typ av markterminaler inom satellitkommunikation förväntas växa kraftigt den kommande 7 åren och uppskattas ge en total adresserbar marknad för Sivers typ av chip på motsvarade 5 billion USD (50 miljarder SEK*) under perioden 2023-2028.**

*Estimat baserat på gällande växelkurs

** NSR Report ”Flat Panel Satellite Antenna Analysis, 6th Edition”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl.15:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close