Sivers Semiconductors AB meddelar idag att det litauiska hi-techbolaget 8devices har lagt en beställning på olicensierade 5G RF-moduler. Det totala ordervärdet uppgår till $2,1 miljoner dollar. Ordern, som ska levereras under 2022, är avsedd för en av 8Devices kunder med leveransstart under första kvartalet 2022. Kunden har rätt att, med vissa begränsningar och viss framförhållning, annullera eller flytta delar ordern . Sivers bedömning är att den redovisade intäkten för 2022 uppgår till ca 1,5 miljoner dollar.

"Det är väldigt trevligt att börja 2022 med den största 5G volymorder vi fått i bolagets historia. Pandemin har haft en negativ effekt på våra affärer under de senaste två åren, så det är extra roligt att vi nu kan börja leverera volymer av våra 5G produkter till 8Devices och deras kund ”, säger Anders Storm, vd för Sivers Semiconductors.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2022 kl. 08:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com

Share
Close