Sivers IMA  har idag signerat ett nytt samarbetsavtal för millimetervågsapplikationer med ett stort, japanskt företag som har en omsättning i mångmiljardklassen inom tillverkning av elektrisk utrustning. Avtalet avser utveckling och försäljning av millimetervågsprodukter. En avsiktsförklaring, s.k. Memorandum of Understanding, har undertecknats där båda parter skall bidra till utvecklingen av mycket konkurrenskraftiga produkter, som erbjuder bästa pris och prestanda för trådlös gigabitkommunikation till den globala marknaden.

Den mobila datatrafiken kommer att fortsätta att växa exponentiellt under nästkommande fem år1) och millimetervågsteknik kommer att användas för att stödja tillväxten inom backhaul, fronthaul, small cell och trådlösa access nätverk.

”Vi är oerhört stolta över att ett stort och välkänt japanskt företag väljer att samarbeta med oss. Det bekräftar att vår kompetens och förmåga ligger i framkant och att våra produkter ligger helt rätt i tiden”, säger Anders Storm, vd på Sivers IMA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

1) Enligt Ericsson mobility report: https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2016/ericsson-mobility-report-november-2016.pdf 


Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni, 2017. 


Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close