KISTA, Sverige, 5 augusti 2020 – Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelade idag att företaget har tecknat ett kombinerat utvecklings- och leveransavtal med ett globalt högteknologibolag noterat på New York Stock Exchange (NYSE).

Parterna kommer gemensamt att erbjuda en 5G millimeter(mm)vågslösning baserad på Sivers IMA: s kommande generations 5G mmvågsteknologi. Under de första tre åren av kommersiell implementering uppskattar Sivers IMA att det totala värdet av affären uppgår till cirka 480 miljoner SEK.

”Avtalet sammanfaller strategiskt mycket väl med oss som ett flexibelt och lyhört bolag med hög spetskompetens. Detta långsiktiga avtal befäster vår position som en ledande 5G leverantör och är ett starkt bevis på att vår 5G millimetervågsteknologi är i världsklass.”, säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

Avtalet inkluderar utvecklingen av en 5G modul som kommer att ingå i en hemenhet en s.k. Customer Premises Equipment (CPE) – produkt för trådlöst 5G bredband till hemmet eller företag. Produkten beräknas kommersiellt implementeras i stora volymer från och med 2023.

Det uppskattade värdet på cirka 480 miljoner SEK under de första tre åren från kommersiell implementering är baserat på prognostiserade volymer från kunden. I leveransavtalet ingår ingen förbindelse till en exakt förutbestämd leveransvolym.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
Epost:
[email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00
Epost: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2020 kl.12:00 CET.

Share
Close