Idag meddelar Sivers IMA att man nått en viktig milstolpe i utvecklingen av sin nya WiGig RFIC, TRX BF01/00. Under den senaste månaderna har det genomförts omfattande tester och utvärderingar både hos Sivers IMA och hos olika partners. Dessa aktiviteter inkluderar även interoperabilitetstester med ett antal olika tillverkare av basbandsmodem.

Målsättningen har varit att utveckla det bästa chipet för styrning av antennlober, inklusive en aktiv antenn för infrastrukturapplikationer. Resultaten pekar på prestanda och funktionalitet i världsklass. TRX BF01/00 är unik i sitt slag i hur den adresserar infrastrukturapplikationer, tack vare fasbrus i världsklass, mycket brett frekvensområde (14 GHz), robusthet mot störningar samt länkbudget för större avstånd.

Testerna bekräftar den unika bredden i frekvens över hela bandet från 57 GHz till 71 GHz. Det övre frekvensbandet  i kombination med marknadens högsta uteffekt, ger längre räckvidd och större flexibilitet än något annat sk ”beam forming chip” på 60GHz. Den totala datahastigheten uppfyller den maximala modulationsgraden för ”Single Carrier” enligt IEEE 802.11ad, MSC12, vilket motsvarar en datahastighet på 4,6 Gbit/s.

Detta visar att TRX BF01/00 är den bäst lämpade produkten på marknaden för WiGig i infrastruktur- applikationer, vilket också bekräftas av direkt återkoppling från kunder som testat produkten.

”Eftersom prestanda har varit en av de viktigaste parametrarna när vi utvecklat RFIC’n, är vi mycket stolta över det vi åstadkommit. Vi har, till exempel, EVM[1] för sändaren som ligger långt före våra konkurrenter. Den nivå vi ligger på idag visar att vi redan nu uppfyller de krav som antas bli en del av nästa generations WiGig- standard, IEEE 802.11ay, där det kommer att krävas ännu högre modulationsmetoder, som ex. vis 128QAM”, säger Anders Storm, vd för Sivers IMA.

Chipet erbjuder 7st fulla 2 GHz kanaler enligt WiGig-standarden, vilket är 4 fler än någon annan konkurrent har idag.  Dessutom erbjuder Sivers IMAs nya RFIC även en utökad flexibilitet i form av att de stödjer såväl halva kanaler (14st), som ”kvartskanaler” (28st), vilket är en stor förbättring utöver standarden. Detta ger kunderna ytterligare större valfrihet i hur man kan använda systemet i ett verkligt nät. Den kompletta RF modulen erbjuder styrning av antennloben med hjälp av en egenutvecklad sk aktiv patchantenn, som kan styras elektroniskt +/- 45 grader och rikta hela energin mot en punkt i taget, vilket medger att man kan bygga lösningar som klarar avstånd på upp till 500 meter.

Anders Storm fortsätter, ”När vi möter våra kunder, så uppskattar de värdet på vårt erbjudande, vilket ger dem större flexibilitet och mer kostnadsoptimerade lösningar när de bygger sina nät. Återkopplingen är mycket positiv och framhåller vår överlägsna prestanda, vilket har bekräftats i ett antal testaktiviteter med såväl kunder som partners”.

Sivers IMA kommer att demonstrera sin RFIC ”live” på Broadband World Forum i Berlin den 24-26 oktober.

[1] Error Vector Magnitude är ett viktigt mått på hur exakt en radio sänder symboler inom sin konstellation. Det innebär att EVM är ett mått på signalkvalitet, som är en funktion av brus, störande signaler, olinjär förvrängning och belastning på radion.

För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: [email protected]  


Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september, 2017. 


Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close