Robert Ekström lämnar efter sommaren posten som verkställande direktör för Sivers IMA. Arbetet med att utse en ny vd för bolaget har inletts.

Sivers IMA har påbörjat rekryteringen av en ny verkställande direktör sedan Robert Ekström meddelat att han kommer att lämna posten som vd för bolaget.

”Vi tycker förstås att det är tråkigt att Robert valt att lämna bolaget, samtidigt som vi lyckönskar honom i hans fortsatta karriär”, säger Björn Norrbom, styrelseordförande i Sivers IMA.
Robert Ekström har under två år lett arbetet med att transformera bolaget från ett teknik- till ett produktbolag.

”Vi har ett nytt starkt team på plats, en ny strategisk plan, utvecklingsprojekt påbörjade, finansieringen säkerställd och nya kund- och partnersamarbeten initierade. Med det som grund har vi goda förhoppningar om att utse rätt ersättare för nästa fas”, säger Björn Norrbom, som poängterar att det kommande vd-skiftet inte kommer att förändra bolagets inriktning.

Robert Ekström kommer att vara kvar som vd för Sivers IMA till efter sommaren. Han blir vd för Qmatic, ett onoterat bolag som inte är någon konkurrent till Sivers IMA.

”Jag är mycket stolt över det team som är på plats och vad vi har åstadkommit under den senaste tiden. När jag nu fått ett erbjudande från ett större bolag som jag inte har kunnat motstå ser jag med tillförsikt fram emot att följa Sivers IMA:s framgångar internationellt under åren som kommer”, säger Robert Ekström, vd för Sivers IMA.

För frågor, vänligen kontakta:
Björn Norrbom, styrelseordförande
Tel: 070-591 88 00

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close