Sivers IMA har idag undertecknat ett avtal med en europeisk tier 2 leverantör av avancerade radiolänkar som används för punk till punkt och punkt till multipunkt lösningar. Avtalet omfattar utveckling av en radiomodul och en patch-antenn. Radiomodulen bygger på Sivers IMAs nya WiGig RFIC ”TRX-BF01” och antennteknologin baseras på ett projekt finansierat av Vinnova som Sivers IMA just nu genomför tillsammans med Uppsala universitet.

“Det är väldigt roligt att vi får detta förtroende av en ansedd leverantör av radiolänklösningar till flera av världens ledande mobiloperatörer. Att vi har rätt produkter i rätt tid är ett styrkebesked, vilket bekräftas av detta avtal som är klart redan samma vecka som vi lanserar TRX-BF01 på Mobile World Congress”, säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

Första del av avtalet har ett lägsta värde av 1.5 MSEK. Bolagen har även ingått en avtalsförklaring om ett tillkommande leveransavtal av radiomodulen och IDTs® RapidWave™ dual modem, som kan få en mer påtaglig inverkan på intäkterna någon gång under 2018 och framåt.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: +46 70 262 6390

E-mail: [email protected] 


Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017. 


SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close