Sivers IMA Holding har för avsikt att byta lista till Nasdaq First North från Aktietorget under fjärde kvartalet 2017. Därefter är målsättningen att inom 12 till 18 månader genomföra en flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista varför Sivers IMA har påbörjat rekryteringen av en börserfaren koncern CFO.

”Efter förvärvet av CST Global är det nu dags att påbörja arbetet med att ta oss till Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi kommer därmed även att byta redovisningsstandard till IFRS och ser nu ett ökat behov av en börserfaren koncern CFO som kan leda detta arbete”, säger Anders Storm, vd i Sivers IMA Holding. 

Martin Sturesson kommer kvarstå som ekonomiansvarig inom Sivers IMA AB under en övergångsperiod. Fram till dess att rekryteringen är klar kommer Lars Ingman axla rollen som Interim koncern CFO för Sivers IMA Holding. Lars har många års erfarenhet som CFO både från börsbolag och entreprenörsdrivna bolag.   


För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: [email protected]   


Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september, 2017. 


Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close