Första kvartalet 2019 Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till KSEK 40 536 (25 189), en ökning om 61 procent Nettoomsättning för kvartalet uppgick till KSEK 25 050 (13 073), en ökning om 92 procent Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till KSEK – 5 925 (-14 564) Kvartalets resultat uppgick till KSEK -20 670 (-24 836)  Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,22) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,93 (2,51) Väsentliga händelser under perioden januari–mars: Sivers IMA AB tecknade ett avtal med en östeuropeisk systemleverantör av trådlös bredbandsaccess. Sivers IMA AB signerade en avsiktsförklaring för användande av bolagets olicensierad 5G produkter i applikation för ultraljudsundersökning. Sivers IMA AB och Blu Wireless visade upp exceptionell prestanda med sin licensierade 5G lösning. Sivers IMA AB lanserade 5G RFIC på Mobile World Congress 2019. En webbaserad presentation av tredje delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 onsdagen den 22 maj 2019. Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/8254917096183055884

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Sivers IMA AB har, tillsammans med partners, sålt över 20 utvärderingspaket för 5G sedan Mobile World Congress (MWC) i februari.
  • Sivers IMA Holding AB har utsett Pareto Securities AB till finansiell rådgivare för ett byte av lista för bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista samt för att bistå bolaget med att utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ

VD Kommentar

Första kvartalet – stark nettotillväxt och stor efterfrågan på våra produkter

Första kvartalet 2019 var mitt tolfte kvartal som vd för Sivers IMA. Mycket har hänt under den tiden och under kvartalet kan vi se att vi börjat skörda frukterna av det gedigna arbete som genomförts av hela organisationen. Första kvartalets goda tillväxt ger en försmak av styrkan i vår affärsmodell. Nettoomsättningen nära fördubblades i kvartalet och vi börjar nu se att vår trådlösa verksamhet driver tillväxten. Även fiberområdet växer, men med en något lägre tillväxttakt.

Att 5G nu ligger i startgroparna och börjar ta fart kan inte ha undgått någon och jag vågar påstå att allt inom trådlös 5G har gått rätt för oss i kvartalet. Intresset för vår teknologi under Mobile World Congress (MWC) var överväldigande. Tillsammans med våra partners Blu Wireless och Fujikura hade vi en stor och mycket välbesökt monter i Barcelona. Det stora intresset kan bland annat förklaras av att operatörer både i USA och Japan på senare tid sagt att de ska investera i 5G infrastruktur. Totalt rör det sig om nästan 2600 miljarder kronor över fem år.

Det jag är stoltast över i kvartalet är att vi tillsammans med Blu Wireless lyckades visa att vi kan komma upp i 1 Gbps över 700 meter i det licensfria 60 GHz-bandet. Den prestanda vi tillsammans visar är branschledande och är ett unikt försäljningsargument för våra kunder, systemtillverkarna.

Vår stora satsning på MWC fortsätter att sprida positiva ringar på vattnet även efter själva mässan och vi har nu fler kundförfrågningar inom 5G-området än någonsin. Det syns inte minst i hur många utvärderingspaket vi har sålt. De är ett sätt för presumtiva kunder att utvärdera hur vår utrustning fungerar för att i nästa steg designa in våra produkter i sina. 

Våra utvärderingspaket är långt ifrån gratis och ger en fingervisning om att presumtiva kunder tror på våra lösningar. Vi har nio ”design wins” från kunder som utvecklar produkter eller prototyper baserat på vår 5G-teknik och fler än 20 testsystem sålda sista 2 månaderna. Vårt mål är att fortsätta att teckna fler design wins och bygga för tillväxt. De är en viktig del av vår affär.

Även inom fiberdelen – CST Global – har verksamheten gått starkt. Försäljningen till den Fortune 100-kund som vi tecknade i fjärde kvartalet försätter på ett bra sätt och vi arbetar för att få uppföljningsorders framöver. 

I mars medverkade vi också på världens största optikmässa Optical Networking and Communication Conference (OFC) i San Diego och sedan dess har vi sett ett väldigt bra inflöde av nya potentiella kunder även inom detta område. Under slutet av 2018 drabbades vi av handelskriget med Kina och vi arbetar nu på att normalisera vår verksamhet inom fiber to the home (FTTH) från och med 2020. Framförallt genom våra nya 10 Gbps produkter och vi ser goda möjligheter till design wins med nya kunder framöver.

Sammantaget gör vi försäljningsmässigt ett starkt kvartal med mycket god tillväxt och genom gedigen kostnadskontroll har vi lyckats minska EBIDTA förlusterna kraftigt, utan att ge avkall på vare sig kvalité eller utvecklingssatsningar. 

Under min tid på Sivers IMA har jag aldrig tidigare sett ett så starkt kundintresse, och det gäller bägge våra affärsområden. Ledtiderna kan ibland vara långa, men vår utveckling under första kvartalet ger en försmak av potentialen i vår affär. Vi är involverade i många spännande kunders projekt och jag ser med spänning framåt.

Anders Storm, vd och koncernchef Sivers IMA Holding AB


För ytterligare information
Anders Storm, VD 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Apelbergsgatan 27

Box 7405

103 91 Stockholm

E-mail: [email protected]

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08.00 CET. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.


Documents & links
Share
Close