Styrelsen i Sivers IMA Holding AB föreslår en extra bolagsstämma den 9 november 2015 att fatta beslut om att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Aktieägare i Bolaget föreslås erhålla tretton (13) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen den 24 november 2015. Det krävs tolv (12) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 3,00 kronor.

Vid fullteckning tillför emissionen bolaget cirka 62,7 MSEK före emissionskostnader. Vidare föreslås en övertilldelningsoption på ytterligare 5,1 MSEK. Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med 26 november 2015 till och med den 10 december 2015, genom samtidig betalning. De närmare villkoren för företrädesemissionen kommer att framgå av kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande idag den 8 oktober 2015.  

Syftet med nyemissionen är framförallt att möjliggöra en nyinvestering i utveckling av nya produkter som adresserar den bredare WiGig marknaden. Bolagets strategi har fokuserat på investeringar i produktportföljen för telekommarknaden samt bolagets portfölj av radarsensorer. Det fortsätter i oförminskad utsträckning men nya områden baserat på kärnteknologin bedöms också kunna ge bra avkastning. Allt baseras på den kompetens som finns i bolaget kring millimetervågsteknologi samt den portfölj av IP och komponenter som tagits fram under Sivers IMAs långa historia. Speciellt viktig är Bolagets egenutvecklade kisel-germanium kretsar som utgör en utmärkt grund att utveckla nya produkter från.

”Användandet av mm-våg står inför en veritabel explosion inom de kommande tre till fem åren då teknologin inte bara kommer att finnas i Telecom nätverk eller radarsensorer för mätning av avstånd och hastighet. Den kommer också genom WiGig att finnas i miljontals olika konsumentprodukter som exempelvis mobiltelefoner, tv-apparater och som trådlös kommunikation i hemmet. De tillgångar som finns i bolaget utgör enligt vår bedömning en mycket bra grund för att ta sig an också en del av denna marknad.” säger Björn Norrbom, styrelseordförande i Sivers IMA.

Emissionsprospekt kommer att finnas tillgängligt på www.aktietorget.se, www.eminova.se, och www.siversima.com senast den 25 november 2015. Sivers IMA kommer också att göra företagspresentationer under perioden fram till sista dag för teckning.

För ytterliga information kontakta:
Robert Ekström, VD
Tel: 0733-552 602
E-mail: [email protected]

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. www.siversima.com

Documents & links
Share
Close