Styrelseledamot Keith Halsey har via Nutwell Investment S.A. under tiden för bolagets Emission 2015 köpt
7 730 461 aktier i Sivers IMA Holding AB inkl teckningsförbindelse. Innehavet är nu 9 880 461 aktier vilket motsvarar ca 24 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter avslutad emission.

För ytterligare information kontakta:
Carin Jakobson, CFO
E-mail: [email protected]

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close