Sivers IMA meddelar att man har erhållit en första order  från CAE S.p.A, som är en världsledande leverantör av utrustning för miljöövervakning, för levereras under december 2016 och januari 2017 . CAE har valt Sivers IMAs radarmoduler till sin senaste nivåmätningsradar, LPR (Level Probing Radar). Inom ramen för detta samarbete kommer Sivers IMA att leverera FMCW radarteknik som möjliggör för CAE att tillverka robusta systemlösningar för nivåmätning. Denna initiala order förväntas inte ha någon avgörande inverkan på resultatet.

”LPR finns nu på marknaden, både i en version för mätning av vattennivån i åar, floder och reservoarer, samt i en version för vågmätningsapplikationer. Det har varit ett stort nöje att arbeta med Sivers IMAs FMCW radar, den erbjuder rätt upplösning och fungerar mycket bra i tuffa miljöer, vilket är perfekt för CAEs LPR produkt “, säger Lorenzo Giandomenico, teknisk chef på CAE.

”Denna design win är ännu ett bevis på att radar teknologi blir mer och mer vanligt i olika applikationer. Användandet av radar för att mäta avstånd, hastighet eller positionering fortsätter att växa inom de användningsområden som Sivers IMA adressera. Jag är mycket nöjd med att Sivers IMAs radarexpertis har kunnat hjälpa CAE att utveckla en så innovativ produkt som LPR”, säger Anders Storm, vd på Sivers IMA.

LPR blev under 2016 certifierad att klara både FCC och ETSI standarden.

Documents & links
Share
Close