Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995), en ökning om 34 procent Periodens resultat uppgick till KSEK -4 252 (-3 330) Resultat per aktie: SEK -0,22 (-0,21) Eget kapital per aktie: SEK 1,60 (1,43)

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 11.00 idag, torsdagen den 21 maj 2015. Anmälan till webinariet görs via länken: :https://attendee.gotowebinar.com/register/3608783345847973122

VD kommentar

Första kvartalet 2015 har fortsatt med försäljningstillväxt och bra beläggning i vår produktionsapparat. Investeringarna i, och arbetet med, att ta bolaget från ett teknikbolag till ett produktbolag för volymmarknader har fortsatt och jag tycker att vi har gjort stora framsteg under perioden. Vi har nu ett fungerande team på plats som inte bara är världsklass vad avser teknikkunnande utan som också har erfarenhet av att utveckla kommersiellt framgångsrika produkter.

Extra glädjande är att vi nu fått fart på vår proaktiva marknadsföring. Vi har efter mycket arbete lanserat en ny web-sida och utökat våra marknadsaktiviteter, bland annat genom att ha hållit de första av regelbundet återkommande webinarier för våra kunder. Vidare deltog vi i Mobile World Congress i Barcelona i mars och demonstrerade prototypen av den första E- och V-bands konverters som byggts med vårt egenutvecklade SiGe chip. Det var ett stort intresse för vår produkt och diskussioner och utvärderingar har därefter fortsatt med både radiolänktillverkare som test- och mätutrustningsföretag. Utvärderingarna med kund följer vår egen utvecklingsplan och accelererar strax innan sommaren då vi har våra första testenheter färdiga. Vi räknar med att få ett antal design wins i takt med att vår produkt färdigställs för volymproduktion i slutet av året.

Vad avser vår befintliga produktportfölj så har vi fortsatt att få order och att producera och leverera i enlighet med plan. I vissa avseenden har försäljningen underträffat våra förväntningar, framförallt pga det generationsskifte vi genomför i delar av vår produktportfölj i kombination med att efterfrågan från slutkund ännu inte tagit fart. Skiftet syftar till att ge oss och därmed slutkunderna en mer kostnadseffektiv lösning och bedöms hålla tidsplanen med volymkapacitet i slutet av året.

Under perioden har vi också haft många förfrågningar för de nya radarprodukter som vi har lanserat. Dessa tror vi positionerar oss väl och flera road shows med våra partners är planerade för de kommande perioderna. Jag bedömer att vi för detta produktområde kommer att se några av våra tidigare design win kunder lansera sina slutkundsprodukter under 2015.

Vi fortsätter det hårda och roliga arbetet med resan mot att bli ett lönsamt produktbolag. Mycket kvarstår att göra men vi är på god väg.

Robert Ekström, VD

 

Documents & links
Share
Close