CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare, informerar idag att företagets leder det statligt finansierade projektet DiLaN (Diode Laser manufacturing process Nano-imprint lithography). DiLaN-projektet syftar till att producera höghastighets DBF (distributed feedback) lasers med avsevärt bättre bredbandskapacitet än vad som finns tillgängligt idag, genom att använda en ny tillverkningsprocess som kommer att reducera laserkostnaden med upp till en tredjedel.

DiLaN-projektet är finansierat via Innovative UK med £821,319.00, varav £268,094.00 tilldelas CST Global.

För mer information om CST Globals DiLaN projekt, se bif. pressrelease.

För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: [email protected]  

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7e augusti 2017. 

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com. 

Share
Close