Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global har framgångsrikt bekräftat prestanda hos sin icke-kylda, ridge waveguide, CWDM, DFB laser vid transmissionshastigheter på 25 Gbps. Detta visar att CWDM, DFB lasern är på väg mot kommersiell produkt för applikationer för så kallade hyper-scale, molnbaserade datacenter.

”Bekräftelsen av dessa prestanda utgör en del av CST Globals engagemang i det brittiska regeringsfinansierade SUPER 8-projektet, som Sivers IMA Holding AB offentliggjorde den 26 september 2017.

”Detta är en bekräftelse på att vi kan uppnå 200Gbps, vilket är ultrahöga transmissionshastigheter för användning i så kallade hyper-scale, molnbaserade datacenter. Nätverk av den här typen kräver högre prestanda till lägre kostnad, vilket också kommer att vara av avgörande betydelse för marknaderna för molntjänster, video-on-demand och IoT. Det här visar tydligt att de CWDM, DFB lasrar som är under utveckling inom SUPER 8-projektet är på rätt väg mot att bli kommersiella produkter”, kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding.

CST Global är Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag baserat i Glasgow, och är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close