CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare, informerar idag att företagets försäljning av Indium Fosfid laser (InP) nu överstiger 25 miljoner enheter och att försäljningen av DBF (distributed feedback) laser till Kina och Indien snart uppgår till 2 miljoner enheter.

För mer information om CST Globals försäljning av PON och GPON, se bif. pressrelease.

För frågor kontakta:
Anders Storm, vd

Tel: 46 70 262 6390
E-mail: [email protected]

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Share
Close