Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global (CST) har erhållit GBP 151 699 (cirka MSEK 1,7) från den brittiska regeringen för att leda projektet HELCATS (High-power, phosphorous-based, DFB lasers for cold atomsystems). Den sammantagna projektbudgeten är GBP 497,574, med statlig finansiering av närmare 80 procent av projektets kostnader. Projektet löper från mars 2018 till och med februari 2019.

Dr. Olek Kowalski, forskningsingenjör hos CST Global, kommer att leda HELCATS projektet i samarbete med forskningspartnern National Physical Laboratory Ltd., och den akademiska partnern Glasgows Universitet.

”Vi är stolta över att CST Global fått förtroendet att leda ett allt större antal viktiga teknologiska forskningsprojekt, finansierade av den brittiska staten. HELCATS-projektet ligger väl i linje med CST Globals målsättning att utveckla ledande produkter för nästa generations telekom- och sensorsystem”, kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding.

HELCATS projektet kommer att möjliggöra minimerade kvantklockor baserade på strontiumjoner. Kvantklockor har en avgörande betydelse för att fastställa positioner i navigations- och försvarsapplikationer och är grundläggande för nästa generations telekomnät. En design med vågledare med låga signalförluster kommer att användas för att möjliggöra smala emissionslinjebredder och optisk integration för tillverkning av separata DFB och förstärkarelement på samma chip. Denna design kommer inte bara att bidra till att minska storleken, vikten och kostnaden för kvantklockans ljuskällor, utan också förbättra tillförlitlighet och uteffekt. En 10 000-faldig förbättring av noggrannheten jämfört med nuvarande system förväntas uppnås.

CST Global är Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag baserat i Glasgow, och är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018, klockan 8.30. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close