Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global (CST) har erhållit GBP 83,774 (cirka 900 tkr) från den brittiska regeringen för att leda projektet ”Quantum cooling using Mode Controlled Blue Lasers”. 

Den sammantagna projektbudgeten är GBP 499,076, med statlig finansiering av över 80 procent av projektets kostnader. Projektet löper från april 2018 till och med mars 2019.

Dr. Thomas Slight, forskningsingenjör hos CST Global, kommer att leda CoolBlue2 projektet tillsammans med den kommersiella partnern Helio Photonics Ltd., forskningspartnern National Physical Laboratory Ltd., och akademiska partners Glasgows Universitet och Aston Universitet.

CoolBlue2 projektet är en fortsättning på utvecklingen av nästa generations GaN laserteknologi. Det kommer att utreda möjligheten att utveckla en helt monolitisk, smalbandig GaN DFB laser lämpad för utvärdering av verkliga integrerade system till låg kostnad.

”Vi uppskattar att CST Global fått förtroendet att få leda ett antal viktiga teknologiska forskningsprojekt, finansierade av den brittiska staten. CoolBlue2 projektet stöder vår målsättning att med hjälp av CST Globals kompetens utveckla ledande produkter för nästa generations sensorsystem”, kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding.

CST Global är Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag baserat i Glasgow, och är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB.

För mer information om CoolBlue2 projektet, besök https://www.cstglobal.uk/news/

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018, klockan 8.30. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close