Sivers IMA Holding AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjorts.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.siversima.com.

Documents & links
Share
Close